home
exposition
links
contact
blog
artacucina

A R T A C A S A
Kerkstraat 411-HS
1017 HX Amsterdam

Tel: +31(20)6393213


Home Page ARTACASA AMSTERDAM

PRIVACY STATEMENT ARTACASA

Ik vind de privacy van mijn klanten, de kunstenaars en de bedrijven waar ik mee samenwerk heel belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met alle persoonsgegevens.

Privacy
Om te voldoen aan de nieuwe privacywet heb ik een aantal aanpassingen doorgevoerd in het privacy statement van ARTACASA. Ik beschermde alle persoonsgegevens al goed en dat blijf ik natuurlijk doen. Eigenlijk verandert er niets. Ik gebruik de e-mailadressen en eventueel andere persoonsgegevens alleen eens in de zes weken een nieuwsbrief te versturen of te mailen over een specifiek kunstwerk of kunstenaar maar altijd zoals samen overeengekomen. Mijn klanten hebben zelf mondeling of schriftelijk opgegeven te willen worden geÔnformeerd over de activiteiten van ARTACASA. Als iemand hier geen behoefte meer aan heeft is een mailtje genoeg en zal ik alle persoonsgegevens meteen verwijderen. Dit staat ook duidelijk op iedere e-mail of nieuwsbrief die ik verstuur. Ik verstrek ook geen gegevens aan andere of gebruik e-mailadressen en andere persoonsgegevens om het koopgedrag van mijn klanten te beÔnvloeden.
Ook de persoonsgegevens van de kunstenaars aangesloten bij ARTACASA worden alleen gebruikt voor de dienstverlening die samen is afgesproken omtrent de verkoop van de kunstwerken verkocht door ARTACASA. Ook deze informatie wordt niet met andere gedeeld.  

Heeft u nog vragen?
Zijn er nog vragen , neem bij vragen contact met mij op via
artacasa@artacasa.nl  


Wiebke van der Scheer
ARTACASA

 

 

Inleiding

ARTACASA neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (unstenaar en klant) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met artacasa@artacasa.nl.

Wie is ARTACASA?

Galerie ARTACASA is een eenmanszaak , Gevestigd in de Kerkstraat 411, 1017 HX in Amsterdam. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33250044.

ARTACASA is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door ARTACASA de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt ARTACASA jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor ARTACASA persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens ARTACASA voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door ARTACASA worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiŽle administratie

Doeleinde:

FinanciŽle administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Tot de overeenkomst ophoudt of de klant zich uitschrijft bij ARTACASA

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, FinanciŽle gegevens

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, FinanciŽle gegevens

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Totdat de klant aangeeft hier geen prijs meer op te stellen                           

 

 

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, E-mailadres

Grondslag:

Ondubbelzinnige toestemming

Bewaartermijn:

Zolang de klant aangeeft hier prijs op te stellen

 

 

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie                                                                              

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

ARTACASA heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij ARTACASA over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij ARTACASA. Je kunt verzoeken dat ARTACASA je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om ARTACASA te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van ARTACASA of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ARTACASA te verkrijgen. ARTACASA zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat ARTACASA je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door ARTACASA

Een verzoek kan verstuurd worden naar artacasa@artacasa.nl. ARTACASA zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan ťťn (1) maand nadat ARTACASA een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien ARTACASA je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

             Wiebke van der Scheer - ARTACASA

Het kan zijn dat ARTACASA verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop ARTACASA je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar artacasa@artacasa.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ARTACASA jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar artacasa@artacasa.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

       

 

Would you like to be informed of new events? Click here.

 

 

 

home | exposition | artworks | projects | press | links | contact |